Usługi integracyjne

Posiadanie najlepszych elementów sprzętowych, aplikacji lub systemów teleinformatycznych nie gwarantuje osiągnięcia założonej funkcjonalności, wydajność czy obniżenia kosztów w Twojej firmie. Czynniki te można w bezpośredni sposób przełożyć na ogólne zadowolenie z posiadanego rozwiązania. Niewłaściwie dobrane elementy lub niewystarczająco sprzężone ze sobą, mogą w znacznym stopniu utrudniać prowadzenie podstawowej działalności.

Usługi integracyjne są jedną z ważniejszych pozycji oferty PROINTEGRO. Integracja różnych elementów sprzętowych, aplikacji i usług jest procesem złożonym wymagający ogromnej wiedzy i doświadczenia. W trakcie przeprowadzania procesu integracji nasi specjaliści kładą szczególny nacisk na osiągnięcie wyznaczonego efektu.

Etapy integracji:

  • wybór platformy bazowej lub dokładne zapoznanie się z aktualną infrastrukturą,

  • zdefiniowanie i wykonanie integracji z wykorzystaniem istniejących interfejsów bądź w razie potrzeby opracowanie specjalnych elementów do realizacji konkretnego rozwiązania,

  • przetestowanie i terminowe wdrożenie rozwiązania,

  • przeszkolenie użytkowników z obsługi sytemu,

  • dostarczeniu niezbędnych usług wsparcia i serwisu po zakończeniu realizacji projektu.

Zmiany wprowadzone w trakcie działań integracyjnych szybko przekładają się na wzrost efektywność, obniżenie kosztów i podniesienie poziomu zadowolenia użytkowników.