Audyty i doradztwo IT

Efektywne zarządzanie, a przede wszystkim wykorzystanie posiadanej infrastruktury teleinformatycznej wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy na temat każdego elementu sprzętowego, systemu lub zainstalowanej aplikacji wykorzystywanej w bieżącej działalności firmy.

PROINTEGRO wychodzi na przeciw tym oczekiwaniom i oferuje swoim Klientom możliwość przeprowadzenia audytu teleinformatycznego.

Zakres audytu:

  • potwierdzenie legalności oraz kompatybilności posiadanego oprogramowania,

  • ocena sprzętu informatycznego i zasobów infrastruktury,

  • inspekcja bezpieczeństwa danych,

  • weryfikacja wszystkich elementów infrastruktury łącznie z istniejącymi procesami biznesowymi.

Audyt jest bardzo często pierwszym etapem w procesie opracowywania kompleksowej koncepcji rozbudowy infrastruktury informatycznej, wykonania niezbędnych zmian lub wsparcia informatycznego dla konkretnego procesu biznesowego.

Wiedza i doświadczenie zespołu naszych specjalistów pozwala opracowywać idealne rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych dostępnych rozwiązań i technologi IT. Opracowane koncepcje na podstawie zebranych informacji o wymaganiach i oczekiwaniach Klienta w sposób naturalny spełniają założone cele biznesowe organizacji.

Dzieki audytowi Twoja firma osiągnie efekt:

  • podniesienia satysfakcji klientów,

  • zwiększenia efektywności pracy,

  • obniżenia kosztów działalności,

  • poprawa wydajności i niezawodności infrastruktury IT.